Sluiten

Zoeken.

Palestijnse scholen in de problemen - de tijd dringt

19 november 2021

Palestijnse scholen in de problemen

Ex-president Donald Trump zette in 2018 de Amerikaanse financiering van de VN-organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) stop. Hij kreeg veel kritiek voor het elimineren van een cruciale bron van humanitaire hulp aan Palestijnen in nood. Zelfs critici van de VN-organisatie noemden het besluit een vergissing. Dit met het argument dat samenwerken met de UNRWA de beste manier zou zijn om de noodzakelijke hervormingen mogelijk te maken.

Het kwam dan ook niet als een verrassing dat president Joe Biden in april de financiering van de UNRWA hervatte. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekken de Verenigde Staten de UNRWA nu bijna evenveel financiële middelen als vóór Trump: 318 miljoen dollar in 2021, waarmee de VS opnieuw de grootste donor van de organisatie is.

Verandering?

Deze hernieuwde steun gaat echter gepaard met een ongekende drang naar verandering. Volgens het samenwerkingskader dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de UNRWA op 14 juli hebben ondertekend, zal de voortzetting van de Amerikaanse financiering vereisen dat de UNRWA diverse hervormingen doorvoert. Onder deze hervormingen valt het bestrijden van opruiing en antisemitisme in haar onderwijsprogramma, het eisen van de neutraliteit van haar personeel en de garantie dat de UNRWA-faciliteiten niet worden gebruikt door terroristische organisaties en dat haar personeel daar geen banden mee onderhoudt.

Het uitbannen van antisemitisme, opruiing en banden met terrorisme lijken misschien vanzelfsprekende voorwaarden voor een VN-organisatie met als slogan "Peace Starts Here". Maar het is verre van duidelijk of deze voorwaarden, vooral toegepast op UNRWA's onderwijsprogramma's, vervuld kunnen worden..

De Verenigde Naties hebben de UNRWA in 1949 opgericht om meer dan 700.000 Palestijnse vluchtelingen te helpen. Bijna 73 jaar later beheert de UNRWA 58 vluchtelingenkampen en 715 scholen voor meer dan een half miljoen jongens en meisjes in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, Syrië, Libanon en Jordanië. De UNRWA was oorspronkelijk bedoeld als een tijdelijk agentschap, maar is nu één van de grootste VN-organisaties. De organisatie heeft zo'n 30.000 medewerkers en ongeveer 5,7 miljoen Palestijnse vluchtelingen, die bijna allemaal afstammen van de oorspronkelijke vluchtelingen. "UNRWA is uniek door haar langdurige inzet voor één groep vluchtelingen", aldus haar website.

Anti-Joods onderwijs

Bijna 60% van het jaarlijkse UNRWA-budget van ongeveer 1 miljard dollar gaat naar onderwijsprogramma's. Deze beweren de kinderen waarden als vrede, verdraagzaamheid en geweldloze conflictoplossing bij te brengen. Maar volgens verschillende studies van het Palestijnse leerplan, dat door de UNRWA in de Palestijnse gebieden wordt onderwezen, schiet de organisatie bij lange na niet op dat doel in. Schoolboeken schilderen Joden af als vijanden van de Islam, verheerlijken zogenaamde martelaren die zijn omgekomen bij het plegen van terreuraanslagen en promoten de jihad voor de bevrijding van historisch Palestina. Op kaarten van de regio staat de staat Israël niet aangegeven, die in het hele leerplan "de zionistische bezetting" wordt genoemd.

Palestijnse schoolboeken schilderen Joden af als vijanden van de Islam en verheerlijken zogenaamde martelaren die zijn omgekomen bij het plegen van terreuraanslagen.

In een uitgebreid rapport dat in juni werd uitgebracht, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door het Georg Eckert Institute for International Textbook Research, werden 172 Palestijnse schoolboeken onderzocht die op UNRWA-scholen worden gebruikt. Het rapport vond "ambivalente - soms vijandige - houdingen ten opzichte van Joden en de kenmerken die zij toeschrijven aan het Joodse volk," en merkte op "veelvuldig gebruik van negatieve attributies met betrekking tot het Joodse volk in, bijvoorbeeld, leerboekoefeningen die een bewuste bestendiging van anti-Joodse vooroordelen suggereren, vooral toegepast op de huidige politieke context."

Een islamitische les in de vijfde klas vraagt de leerlingen om de 'herhaalde pogingen van de Joden om de Profeet te doden' te bespreken en vraagt hen vervolgens om na te denken over 'andere vijanden van de Islam'. Het rapport gaat verder: "Het is niet zozeer het lijden van de Profeet of de daden van de metgezellen die de focus lijken te zijn van deze onderwijseenheid, maar eerder de vermeende kwaadaardigheid van de Joden."

Een ander verontrustend voorbeeld is een les in de vijfde klas over Dalal Mughrabi. Zij voerde één van de ergste terreuraanslagen uit de Israëlische geschiedenis uit, waarbij 38 Israëlische burgers, waaronder 13 kinderen, werden gedood. De les over haar luidt: "Onze Palestijnse geschiedenis is vol van vele namen van shuhada (martelaren) die hun leven opofferden voor het vaderland, waaronder Dalal Mughrabi. Haar strijd nam de vorm aan van verzet en heldendom, waardoor haar herinnering onsterfelijk werd in onze harten en geesten."

Naast kritiek op haar onderwijssysteem, zijn er ook andere schandalen bij UNRWA naar boven gekomen.

Doneren
Abonneren
Agenda