Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Israël en de kerk

Terug naar overzicht

Open brief aan het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland

4 april 2024

F240324YS66 (1)

Afgelopen Palmzondag liepen christenen uit de hele wereld traditiegetrouw de route die Jezus aflegde bij Zijn intocht in Jeruzalem. Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Op 29 maart, Goede Vrijdag, publiceerde de Protestantse Kerk Nederland (PKN) het artikel 'Politieke loopgraven staan oplossingen en noodhulp Palestina en Israël in de weg'. Het artikel is geschreven door René de Reuver (scriba generale synode PKN) en Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie.

Als reactie op het artikel, dat hier te lezen is, schrijft Christenen voor Israël een open brief aan het moderamen van de PKN. Die kunt u hieronder lezen. 

Geacht moderamen,

Met verbazing en teleurstelling hebben we kennisgenomen van het standpunt dat de PKN thans inneemt ten aanzien van Israël. U maakte het bekend op Goede Vrijdag, 29 maart 2024. U zet daarin een nieuwe stap. In uw standpunt herkennen we nog weinig van de verbondenheid, die de Protestantse Kerk en haar voorgangers in het verleden hadden met Israël.

Een heldere keuze voor Israël en voor de weg die God gaat met Israël is nooit een keuze tegen Palestijnen. Het gaat niet om een keuze voor politieke voorkeuren, maar om eerbied voor Gods heilsplan met Israël en de wereld. Daarbij is het uiteraard goed als de kerk aandacht heeft voor allen die slachtoffer zijn in deze oorlog. Elk mensenleven dat onschuldig sterft, is hartverscheurend en onverteerbaar.

U wilt, zoals u zegt, in het conflict tussen Israël en Gaza niet ‘kiezen voor partijen’. U kiest dus niet voor Israël. En dat vinden wij verbijsterend. Wanneer Israël van alle kanten wordt aangevallen, strijdt voor haar voortbestaan en zich verdedigt tegen een terroristische organisatie die Israël van de kaart wil vegen (‘from the river to the sea’), kiest u een tussenpositie. U wilt, zoals u zegt ‘onopgeefbaar verbonden’ zijn met het volk Israël, maar geen keuze voor Israël maken nu het volk van Gods verbond na alle vervolging sinds Haman opnieuw wordt aangevallen, nu door Hamas. Psalm 83 zegt: ‘Wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk’. Maar de PKN zegt: ‘wij kiezen geen partij, maar willen aan beide zijden de wonden voelen’.

De PKN is niet de trouwe bondgenoot, de vriend waar Israël op kan rekenen. U laat daarmee honderdduizenden leden en honderden voorgangers binnen de PKN, met liefde voor het volk dat God Zijn oogappel heeft genoemd, in de kou staan.

Stap voor stap verwijdert de PKN zich van Israël en kiest zij steeds meer partij voor de Palestijnen. In het verleden stelde u zich op het standpunt dat ‘het internationaal recht’ richtinggevend moest zijn voor een oplossing van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Nu kiest u steeds meer voor een eenzijdige uitleg van ‘het internationaal recht’, en u past dat toe op de voor Israël meest ongunstige wijze.

U stelt dat een beroep op godsdienstige claims de oplossing van het conflict niet naderbij brengt. Het lijkt wel alsof u wilt meepraten, maar dan mogen de Bijbelse profetieën niet gehoord worden. Nergens in uw bericht treffen we enige verwijzing aan naar Bijbelse beloften of profetieën. Juist die profetieën waren leidend bij de oprichting van de Raad voor Kerk en Israël.

U spreekt over ‘kolonisten’, en ‘nederzettingen’ op de Westoever die ‘illegaal’ zijn. Dat roept vragen op. Mogen er van de PKN geen Joden meer wonen in Judea en Samaria? Zijn zij daar ‘kolonisten’? Ook Oost-Jeruzalem behoort tot de Westelijke Jordaanoever waar sinds 1967 weer Joden wonen. Is de aanwezigheid van Joden in het Bijbelse hart van Jeruzalem ook illegaal? Is de Joodse bebouwing rondom de Klaagmuur dan ook een ‘illegale nederzetting’?

Sinds de gedenkdag Vreugde der Wet, afgelopen 7 oktober, leven we in een tijd waarin een storm van antisemitisme over Nederland gaat. De hoeveelheid en intensiteit van Jodenhaat neemt schrikbarend toe. Veel Joden in Nederland durven zich publiekelijk niet meer als Joden te identificeren en overwegen een verhuizing naar Israël. Helaas blijft het op dit punt in uw schrijven bij een korte veroordeling van antisemitische incidenten. Kritiek op Israël is wat u betreft meer op zijn plaats. Zou dit niet bij uitstek een moment zijn om pal voor Israël te staan en, zoals God het vroeg, troost te geven aan Zijn volk (‘Troost, troost Mijn volk’, Jesaja 40:1).

Uitgerekend op Goede Vrijdag laat u een bericht uitgaan dat onmogelijk als een hart onder de riem van het Joodse volk kan worden gezien. Goede Vrijdag is de dag die veel Joden associëren met de verwijten uit het verleden dat zij de Zoon van God op Golgotha terecht zouden hebben gesteld. Nu is het verwijt van de PKN op Goede Vrijdag dat Israël de illegale bezetter is van Golgotha en omstreken.

Juist in deze tijd van grote nood voor Israël verwachten we een nieuwe houding van de PKN ten aanzien van Israël. We roepen u op de woorden van bemoediging, mededogen en ontferming over Gods volk uit te spreken, zoals die ook bij de Bijbelse profeten, en bij uitstek bij Jezus te vinden zijn.

Ds. Frank Heikoop, voorzitter Christenen voor Israël
Ds. Kees Kant, directeur Christians for Israel International
Frank J. van Oordt, directeur Christenen voor Israël

Doneren
Abonneren
Agenda