Sluiten

Zoeken.

Oorlog in Oekraine: noodactie

Door Christenen voor Israël - 

24 februari 2022

Oekraine code rood

Onlangs is de situatie in Oekraïne dramatisch geëscaleerd. Rusland heeft de oorlog verklaard aan Oekraïne, en heeft in heel het land bombardementen uitgevoerd. Een invasie is aan de gang en de bevolking is radeloos. Ook de Joodse inwoners van Oekraïne zijn in paniek: velen willen vluchten, supermarktschappen zijn leeg, het luchtruim en de grenzen zijn gesloten, treinen rijden nauwelijks en brandstof wordt steeds schaarser. Christenen voor Israël komt nu in actie voor Joden in Oekraïne. Doet u mee?

Wat is de impact op de Joodse gemeenschap?

De impact op de Joodse gemeenschap in Oekraïne is groot. In de geschiedenis zien we dat onrust in Oekraïne steevast leidt tot antisemitisme. Mensen zijn gefrustreerd en radeloos en het is niet ondenkbaar dat ze die frustratie vervolgens botvieren op de Joden in hun dorpen en steden. Ons team in Oekraïne ontvangt dag en nacht telefoontjes van mensen die in paniek zijn, en huis en haard verlaten zonder te weten waar ze heen moeten.

“Een grote graansilo vlakbij Uman staat nu in brand, deze lag vlakbij een militair depot dat gebombardeerd is. Er zijn slachtoffers. Ik houd contact met de mensen van onze gemeenschap, en ik probeer hen te kalmeren. Maar ik maak me ernstige zorgen”

— Oleg, leider Joodse gemeenschap in Uman

Naast de dreiging vanuit Rusland gaat het ook economisch slecht met Oekraïne. De Oekraïense munt de Grivna staat historisch laag en voedsel- en energieprijzen stijgen bijna dagelijks. Joodse ouderen die leven van een pensioentje van 75 euro per maand kunnen nauwelijks rondkomen. Na het betalen van stookkosten en medicijnen houden ze niets meer over. Ze overleven op het eten wat Christenen voor Israël hen geeft.

Wat doet Christenen voor Israël in deze crisis?

In de afgelopen weken heeft Christenen voor Israël alles gedaan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de escalatie die we vandaag zien plaatsvinden.

  • De afgelopen weken hebben we Joodse gemeenschappen geholpen met het aanleggen van een noodvoorraad van houdbare voedingsmiddelen. De meeste Joodse gemeenschappen hebben nu voor één of meerdere maanden voedsel op voorraad.
  • Op centrale locaties in west-Oekraïne hebben we noodopvang voor vluchtelingen. We hebben deze locaties geholpen met de aanschaf van matrassen, beddengoed en alle benodigdheden om mensen tijdelijk te kunnen huisvesten.
  • Veel Joden willen vluchten uit Oekraïne en willen naar Israël vertrekken. Christenen voor Israël helpt hen in samenwerking met het Joods Agentschap bij de evacuatie uit Oekraïne. Nu het luchtruim gesloten is, wordt naar alternatieven gezocht: evacuatie via de buurlanden.
  • De opvang in Israël van deze Joodse vluchtelingen. Met uw steun kunnen grote aantallen vluchtelingen straks worden opgevangen in Israël.

U kunt nu helpen

BIDDEN
  • Bid voor ons team in Oekraïne. Bid voor rust, wijsheid en inzicht om goed te handelen in deze crisis.
  • Bid voor de Joodse gemeenschappen in Oekraïne. Velen zijn in paniek en weten niet waar ze heen kunnen. Bid met name voor de Joodse ouderen en Holocaust-overlevenden in de regio: alle trauma’s van de Tweede Wereldoorlog komen nu weer boven.
  • Bid voor het Joods Agentschap en de Israëlische ambassade, voor een goede coördinatie van noodhulp en evacuatie.
  • Dank onze Hemelse Vader, dat de situatie bij de God van Israël niet uit de hand loopt.
STEUNEN

Speciaal voor deze situatie hebben wij een noodfonds opgericht, om de Joodse gemeenschap van Oekraïne te helpen: met eten, noodopvang en evacuatie naar Israël. Juist nu is het belangrijk om naast hen te staan. Daarom doen wij een dringend beroep op u, om dit noodfonds ruimhartig te steunen.

Doneer online via onderstaand donatieformulier, of maak zelf uw gift over: NL38 ABNA 0529 310 252 t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk, o.v.v. Noodhulp Oekraïne.

“We hadden gepland om vandaag Joodse ouderen te bezoeken, maar dat kan niet meer. We horen luide explosies. Er staan enorme files, mensen zijn in paniek. In winkels staan lange rijen van mensen die nog de laatste producten willen hamsteren. Niemand geloofde dat dit scenario werkelijkheid zou worden.”

— Alina, medewerkster Christenen voor Israël in Oekraine

Bemoediging vanuit de Bijbel

“Op, Op! Vlucht uit het Noorderland! luidt het woord des Heren, want naar de vier windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren.” (Zacharia 2 : 6). In het Hebreeuws staat daar tweemaal een woord dat aanspoort. Tweemaal, om het extra te benadrukken. Het Noorderland, een aanduiding die vaker in de Profeten voorkomt, in onze dagen een aanduiding voor het grote Russische rijk. Met de val van de muur tussen Oost en West zijn honderdduizenden Joden uit de Sovjet-Unie naar Israël gegaan. Nu is er haast geboden. Israël staat klaar om de 200.000 overgebleven Joden uit Oekraïne op te vangen, met onze steun.

We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid bij ons werk onder de Joodse gemeenschappen in Oekraïne. Er is veel geld nodig, en elke euro die we voor dit bijzondere werk ontvangen komt rechtstreeks ten goede aan de noodhulp die wij daar verlenen.

Hartelijk dank voor uw steun!

Favicon CVI

De auteur

Christenen voor Israël

Doneren
Abonneren
Agenda