Sluiten

Zoeken.

Nieuw dieptepunt bij PKN

Door Roger van Oordt - 

16 mei 2023

2021 CVI website (11)

Na een magere felicitatie door de Protestantse Kerk in Nederland aan de staat Israël met haar 75-jarige bestaan, heeft de Kerk een nieuw dieptepunt toegevoegd aan haar leugenachtige berichtgeving ten aanzien van Israël.

Onder het kopje 75 jaar Naqba (catastrofe) informeert zij de PKN-leden in haar nieuwsbrief en op haar website dat Israël in 1948 verantwoordelijk is voor moord en verdrijving van 700.000 Arabieren. Zij gaat daarbij volkomen voorbij aan het feit dat alle Arabische landen de oorlog aan de nieuwe staat Israël verklaarden en dat de legers van zes Arabische landen het nieuwe land aanvielen. Dat ze de bevolking opriepen om de weg vrij te maken omdat de Joodse inwoners van het land de Middellandse Zee zouden worden ingedreven. Israël moest een strijd op leven en dood uitvechten, waarbij 6.000 Joden gedood werden. Europa inclusief de kerken, lieten drie jaar na de Holocaust, ook toen Israël links liggen. Ze boden geen enkele hulp.

Ook maakt de PKN op geen enkele wijze melding van de bijna één miljoen Joden die met achterlating van al hun bezit de Arabische landen moesten ontvluchten, omdat ze niet meer getolereerd werden in die landen.

De PKN roept op tot gebed en boetedoening, omdat we als PKN het leed van de Arabische bevolking gemist hebben sinds 1948. Een droevig dieptepunt in relatie met het Joodse volk in Israël en daarbuiten. De vraag is en blijft: hoe lang kun je nog lid blijven van een kerk die zich doelbewust van Israël afwendt en de kant kiest van haar vijanden, die niet nalaten om duidelijk te maken dat ze geen enkele Jood in het land van Israël dulden? Hun leider Abbas heeft dat gisteren nog in de Verenigde Naties duidelijk gemaakt, toen hij de geschiedenis van Israël bestempelde als een soort nazipropaganda door Goebbels tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het was natuurlijk geen “slip of the pen” toen een paar maanden geleden meneer De Reuver (scriba van de PKN) in het verslag van zijn reis naar Israël, het lijden van de Arabische christenen vergeleek met de Holocaust. Na lang aarzelen werd de zinsnede toch maar verwijderd.

De PKN heeft gesproken. Wie fluit hen terug of kunnen we erop wachten dat zij zich openlijk keert tegen het bestaansrecht van Israël?

Israël om de oren slaan met haar eigen profeten zoals in de Naqba-verklaring en dan niet even een paar verzen verder lezen in Zacharia waar de God tot ons spreekt in zijn Woord: christelijke hoogmoed en arrogantie ten aanzien van het Joodse volk, wanneer leren we het eindelijk af?

"Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: 'Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel!" (Zacharia 2:12, NBV)

Hier kunt u het artikel van de PKN lezen.

Roger van Oordt

De auteur

Roger van Oordt

Roger van Oordt is honorair consul van de staat Israël.

Doneren
Abonneren
Agenda