Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Nieuw bewijs van Bijbelse koningen van Israël en Juda ontcijferd

Door Judy Siegel-Itzkovich  - 

21 december 2022

521694

Samenvatting inscriptie 1 van koning Hizkia. (Foto: Istanbul Archeologisch Museum)

Gedetailleerde inscripties van 8e-eeuwse Judeese koning Hizkia ontdekt in 'monumentale' archeologische ontdekking. Een professor in Bijbelse studies en oude geschiedenis van de Universiteit van Haifa heeft het "een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen in Israël aller tijden" genoemd. Het zijn vijf monumentale, nieuwe koninklijke inscripties van koning Hizkia van Juda, die samen tientallen regels en honderden letters omvatten, die nu zijn ontcijferd.

Prof. Gershon Galil, voormalig voorzitter van het departement Joodse geschiedenis van de universiteit, zei dat de inscripties de naam van Hizkia vermelden en zijn belangrijkste acties gedurende de eerste 17 jaar van zijn regering samenvatten. Daaronder zijn het waterproject (het uithakken van de Siloam-tunnel en het zwembad), de rituele hervorming, de verovering van Filistië en de verwerving van eigendommen.

De inscripties geven volgens hem ook de exacte datum aan waarop het waterproject werd voltooid - 2 Tammuz in het 17e regeringsjaar van Hizkia, dus 709 v. Chr.

"Nu is het duidelijk dat de hogere chronologie die voorafgaat aan de regering van Hizkia in 726 v. Chr. de voorkeur verdient, zoals ik ook benadruk in mijn boek over chronologie dat in 1996 verscheen," zei Galil. "Dit zijn de meest complete koninklijke inscripties die we hebben, en ze zijn verder bewijs dat de koningen van Israël en Juda koninklijke inscripties schreven die hun naam en daden aangaven."

De oorspronkelijke oude Siloam-inscriptie werd in 1880 ontdekt in de tunnel van Hizkia en markeerde de voltooiing van het in de Bijbel genoemde project. De inscriptie werd later verwijderd en overgebracht naar Istanbul door de Ottomaanse autoriteiten, die toen het Heilige Land in handen hadden.

Op inscriptie #3 staan de namen en daden van de Bijbelse koning Hizkia van Juda in het oude Israël vermeld. (Foto: Eli Shukrun)

Een van de onlangs ontdekte inscripties werd uitgehouwen in de rots rechts van de ingang van tunnel #4 in de ronde kamer van het Kanaänitische zwembad naast de Gihonbron. Precies 48 centimeter breed en 38 centimeter lang en 140 centimeter boven de vloer.

Het frame van de inscriptie werd in 1909 ontdekt door Louis-Hugues Vincent. Hij geloofde dat er geen inscriptie was, maar alleen het frame en een geëgaliseerd oppervlak, dat was voorbereid voor het schrijven van een ongeschreven tekst. "Dit is wat alle andere onderzoekers de afgelopen 113 jaar hebben beweerd. Maar onlangs is gebleken dat daar een uiterst indrukwekkende inscriptie is. Hoewel geërodeerd door de tijd, is het overgrote deel van de letters leesbaar," legde Galil uit.

Wat staat er in de oude Bijbelse inscriptie?

Dit is een letterlijk citaat van de inscriptie die 11 regels, 64 woorden en 243 letters omvat:

 1. Hizkia, de zoon van Ahaz, koning van Juda,
 2. maakte de poel en het kanaal.
 3. In het zeventiende jaar, in de tweede (dag), in de vierde (maand),
 4. van koning Hizkia, bracht de koning
 5. het water in de stad door een tunnel, de koning leidde
 6. het water in de poel. Hij sloeg de Filistijnen
 7. van Ekron tot Gaza en plaatste daar de OREB-eenheid van
 8. het leger van Juda. Hij brak de beelden af en brak in ˹stukken˺ de Nehu˹sh˺tan
 9. en hij verwijderde de hoge ˹plaatsen en˺ hakte de Asjera af. Hezek˹ia˺h, de koning,
 10. verzamelde in al zijn schathuizen en in het huis van YHWH
 11. veel zilver en goud, parfums en goede zalf.

Deze "samenvattende inscriptie," vervolgde Galil, "is gerangschikt in literaire volgorde, niet chronologisch, en is verdeeld in vijf onderdelen: de titel, het waterproject, de oorlogen tegen Filistië, de hervorming en de verwerving van bezittingen.

Het bevat geschriften die woordelijk of met kleine veranderingen in de Bijbel voorkomen, zoals: "Hizkia, zoon van Achaz, koning van Juda" (18:1), "de poel en waterloop gemaakt" en "water in de stad gebracht" (20:20), "sloeg de Filistijnen ... tot in Gaza" (18:8), "sloeg... in stukken en hakte... om... Nehushtan" (18:4) "in al zijn schathuizen en in het huis van YHWH, zilver... en goud, parfums en goede zalf" (20:13).

Eli Shukron begon zijn werk in de Stad van David meer dan 15 jaar geleden en is sindsdien een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van de archeologie van Jeruzalem geworden, met ruime ervaring op basis van talrijke opgravingen in de stad. Galil zei: "Shukron beweerde dat de kaders van sommige van deze inscripties bekend waren. Zoals gezegd, dacht iedereen dat ze leeg waren en slechts een voorbereiding waren voor het graveren van inscripties die daar nooit zijn aangebracht. Maar Shukron geloofde dat er teksten waren, binnen de kaders. Daarom nam hij onlangs contact met me op en vroeg me de zaak opnieuw te onderzoeken. We hebben allebei rondleidingen gegeven in de Stad van David, samen in het water gelopen in de Siloam-tunnel en alles opnieuw gecontroleerd."

De Bijbelgeleerde van de Universiteit van Haifa voegde eraan toe dat "dit eigenlijk de vroegste manuscripten van de Bijbel zijn. Zij dateren van ongeveer honderd jaar vóór de zilveren amuletten van Ketef Hinnom en honderden jaren vóór de Dode Zee-rollen. Zij ondersteunen ook de bewering dat de geschriften in het Boek der Koningen gebaseerd zijn op teksten uit kronieken en koninklijke inscripties, en dat de Bijbel de historische werkelijkheid weerspiegelt en niet de verbeelding."

De Ketef Hinnom-rollen werden in 1979 ontdekt in de buurt van de Oude Stad van Jeruzalem en werden - tot nu toe - beschouwd als de oudste bewaard gebleven teksten van de Bijbel, die dateren uit ongeveer 600 v. Chr., de periode van de Eerste Tempel.

"Dit zijn eigenlijk de vroegste manuscripten van de Bijbel. Zij dateren ongeveer honderd jaar vóór de zilveren amuletten van Ketef Hinnom en honderden jaren vóór de Dode Zee-rollen. Zij ondersteunen ook de bewering dat de Bijbel de historische werkelijkheid weerspiegelt en niet de verbeelding."

— Gershon Galil

Galil, die promoveerde aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem (HU), schreef eerder The Chronology of the Kings of Israel and Judah. Daarin werd een nieuwe chronologie voorgesteld voor de koningen van het oude Israël en het oude Juda.

De nieuwe inscriptie die hij ontcijferde, vermeldt niet de relaties met Assyrië, de Chaldeeën, Egypte, de koninkrijken van Transjordanië, de activiteit in Samaria, Hizkia's oorlog met de nomaden of het feit dat de veroveringen in Filistië in 712 v. Chr. verloren gingen - want in koninklijke inscripties worden alleen successen vermeld. Dit zijn samenvattende inscripties, geen volledige beschrijvingen van de daden van de koning, merkte hij op.

"In deze nieuwe inscripties staan antwoorden op tal van kwesties waarover geleerden jarenlang hebben gedebatteerd. De inscripties vormen het bewijs dat Hizkia een uitgebreide hervorming doorvoerde (vóór 709 v. Chr.). Dat hij zelfs Filistië veroverde, met name Ekron, en daar soldaten stationeerde (in 712 v. Chr.), zoals ik al eerder betoogde, en zoals aangegeven in de 'Azekah-inscriptie'. Bovendien is Hizkia inderdaad de koning die de poel en de Siloam-tunnel bouwde en niet anderen. De term "oreb" wordt hier voor het eerst genoemd, die tot nu toe alleen bekend was in zijn Akkadische vorm: urbi. Nu is het duidelijk dat het is afgeleid, zoals Tadmor beweert, van de Hebreeuwse term oreb."

Samen ontdekten ze nog meer inscripties. "We maakten foto's van hoge kwaliteit van deze 'frames'. Het werd al snel duidelijk dat daar inderdaad spannende en verrassende teksten stonden. Tegelijkertijd onderzochten we opnieuw hoogwaardige foto's van de oorspronkelijke Siloam-inscriptie, die zich in het Archeologisch Museum van Istanbul bevindt. Daar vonden we, net als in de Siloam-tunnel, andere belangrijke ontdekkingen."

Inscriptie #1: Wat vertelt het ons over de Bijbelse koningen van Israël en Juda? (Foto: Eli Shukrun)

Galil controleerde de Siloam-inscriptie en ontdekte dat deze extra geschriften bevatte, twee keer zo lang als wat tot nu toe bekend was. Het vermeldt Hizkia's naam en zijn belangrijkste daden, vergelijkbaar met samenvattende inscriptie #3.

"Het blijkt dat er nog twee regels op de steen staan, die nu in Istanbul is. Bovendien zijn in de Siloam-tunnel nog vijf regels bewaard gebleven, onder de plaats waar de inscriptie door rovers is uitgehakt en later in naar Istanbul is vervoerd. De onderste regel staat 70 centimeter boven de tunnelvloer, dus heel dicht bij het water. Het wordt nu duidelijk dat de Siloam-inscriptie (zie afbeelding hieronder) 13 regels en 428 letters omvatte, en niet (zoals eerder gedacht) slechts zes regels en ongeveer 200 letters."

De betekenis van de ontdekking is dramatisch, verklaarde Galil.

Inscriptie #1: Wat vertelt het ons over de Bijbelse koningen van Israël en Juda? (Foto: Eli Shukrun)

"Delen van de Siloam-inscriptie worden vandaag gevonden in de Stad van David in Jeruzalem, in de Siloam-tunnel; ze zijn daar gewoon gebleven sinds de inscriptie werd samengesteld, 2731 jaar geleden.

Alle inscripties zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Hebreeuws en Engels, vergezeld van foto's van hoge kwaliteit met gedetailleerde taalkundige, historische en paleografische besprekingen. U kunt dit vinden in Galil en Shukrons komende boek 'The Inscriptions of Hezekiah King of Judah', dat is geaccepteerd voor publicatie en in het komende jaar zal verschijnen.

Anonieme auteur artikelen

De auteur

Judy Siegel-Itzkovich

Doneren
Abonneren
Agenda