Sluiten

Zoeken.

Laten we deze kerst ook uitzien naar alle uitstaande beloften van God

Door Geert-Jan van der Spek - 

18 december 2020

Kerst beloften God

Als kind moest ik met kerst een Bijbeltekst uit mijn hoofd leren om op te kunnen zeggen in de zondagschooldienst. ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.'

Dit is één van de mooie adventsteksten uit de Bijbel; teksten die vooruitwijzen naar de komende Messias. Maar er is iets vreemds aan de hand. Want hoewel ik bovenstaande tekst helemaal uit mijn hoofd op kon zeggen, had ik geen idee wat er één regel voor of achter de tekst stond. Er staat namelijk nog meer over de Messias. De gehele tekst van Jesaja 9:3-6 luidt:

Want het juk van hun last,
de stok op hun schouders,
en de knuppel van hun slavendrijver
hebt U verbroken
als eens op Midiansdag.

Ja, elke laars,
stampend met gedreun,
iedere soldatenmantel,
gewenteld in bloed,
zal verbrand worden,
voedsel voor het vuur.

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David
en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten
en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Deze tekst zou voor een kind te lang worden en misschien ook niet geschikt. Maar het grootste probleem is natuurlijk dat er van een vervulling van deze beloftes over de Messias helemaal niets te merken is! Er is nog slavernij, er is nog oorlog. De komst van Jezus heeft hier geen einde aan gemaakt.

Wat de Messias komt doen

Hetzelfde geldt voor talloze andere profetieën over de Messias. Volgens de profeten komt de Messias (onder andere!) vrede brengen (Jes. 9:3-6, Zach. 9:10), armen recht doen (Jes. 11: 2), de aarde oordelen en de goddelozen doden (Jes. 11: 4), het kwaad uitbannen (Jes. 11: 9), de schepping herstellen (Jes. 11:6-8), de twaalf stammen van Israël verenigen in het land (Jes. 49:5,6), wijs en rechtvaardig besturen vanuit Jeruzalem (Luk. 1:33; Zach. 2:10,11; Matt. 19:28; Ez. 43:1-7; Jer. 23:5; 30:9; 33:15-26).

De twaalf stammen van Israël oordelen

Logisch dat de moeder van Johannes en Jacobus aan Jezus vraagt of haar twee zonen mogen zitten aan de rechter- en de ander aan de linkerhand van Jezus in Zijn Koninkrijk. Jezus Zélf zegt tegen zijn discipelen: En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt (Luk. 22:29-30).

Jezus kwam om te lijden en sterven

Ook logisch dat de Emmaüsgangers teleurgesteld zijn in Jezus en tegen Hem zeggen: We hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.

Jezus heeft de verwachting die de mensen van Hem hadden nooit tegengesproken. Hij benadrukte vooral waarom Hij nu gekomen was: om te lijden en te sterven.

Opvallend is dat de discipelen, vlak voor Jezus’ hemelvaart, nog steeds de eeuwenoude joodse verwachting blijken te hebben: Heere, gaat U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

Terugkijken en uitzien

Laten we deze kerst dankbaar en zijn en terugkijken op de vervulling van Gods beloften. Maar laten we deze kerst ook uitzien naar alle uitstaande beloften van God.

O kom, o kom, Immanuël,
Verlos Uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft Uw Naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

GJ van der Spek

De auteur

Geert-Jan van der Spek

Geert-Jan studeerde Theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Tijdens een studiereis naar Israël raakte hij onder de indruk van het land, de mensen en hun geloof.

Doneren
Abonneren
Agenda