Sluiten

Zoeken.

Kunnen we niet tegen een grapje?

Door Rabbijn mr. drs. R. Evers - 

28 oktober 2019

carnavalaalst

Opnieuw bezigen carnavalsdesigners in Aalst antisemitische afbeeldingen en strooien zo zout in de wonden van Holocaustoverlevenden.

Heeft de Joodse gemeenschap te lange tenen? Gebrek aan empathie, inlevingsvermogen en historisch besef!

Het aanstaande carnaval van Aalst in België wordt van 22 tot 26 februari 2020 gehouden. In 2010 werd dit carnaval opgenomen in de Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Bij eerdere straatfeesten in Aalst reed in de carnavalsoptocht een praalwagen met reusachtige poppen van chassidische Joden met streimel (bontmuts) en pejes (pijpenkrullen) met een rat bovenop zakken geld.

De designer van het carnaval kon geen grappig beeld vinden. Dus koos hij voor Joden.

Van verschillende Joodse organisaties kwamen klachten, dat dit “typerend voor het nazisme van 1939” zou zijn. Reacties van Belgische prominenten bleven niet uit. Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) schreef in het Vlaams: “Lap.. weeral een bepaalde godsdienst die de betekenis van carnaval niet snapt … Met carnaval moet men met ALLES en IEDEREEN kunnen lachen! Ook met godsdiensten! Stop de muilkorfklachten!!”. Burgemeester D‘Haese van Aalst sprak ook zijn steun uit voor de carnavalisten.

Joodse protesten


De organisatoren hebben niets van de Joodse protesten geleerd. De grijnzende Joden werden als geldzuchtig afgeschilderd. Dat was stereotiep antisemitisch en beledigend. In de aankondiging voor het carnaval van 2020 werden opnieuw dergelijke stereotiepe Jodenafbeeldingen gebruikt. De grijnzende Joden van 2020 zijn tegen de UNESCO. De designer van het carnaval kon geen grappig beeld vinden. Dus koos hij voor Joden. De Joden worden wederom stereotiep afgebeeld met pejes (haarlokken), hoed, gouden tanden en een kromme neus.

Kris Vonck, de carnavalsdesigner meent dat de afbeeldingen kunnen. Volgens hem staan er geen nare dingen op. Er wordt niet rechtstreeks de spot gedreven met de Joden en het zou niet gaan om vergassing of vernietigingskampen. Vorig jaar hebben we hier massaal tegen geprotesteerd. Burgemeester Christoph D’Haese werd in september 2019 naar de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs ontboden. Is dit wederom een uiting van het toenemende antisemitisme in Europa? Moet dit door de UNESCO gefinancierd worden?

Heeft de Joodse gemeenschap te lange tenen?

Een grapje moet zeker kunnen maar in Aalst heeft men een rode grens ver overschreden. De eerste generatie slachtoffers van de Holocaust leeft G’dzijdank nog steeds. Maar zij lijden nog intens van de gruwelpraktijken van de nazi’s evenals hun kinderen en zelfs kleinkinderen, de tweede en derde generatie.

De karikaturen van de Joden waarvan Hitler zich bediende in Mein Kampf vormden de directe aanleiding van isolering en uiteindelijk de brute moord van de nazi’s en hun trawanten op de vorige generatie Joodse burgers. En dezelfde karikaturen werden wederom voor de ‘lol’ meegedragen op een Belgische praalwagen.

Dit toont een totaal gebrek aan empathie, inlevingsvermogen en historisch besef. Dit moge ons niet verbazen omdat ook vele gewone burgers hebben meegewerkt aan de Holocaust. Enige bescheidenheid richting de geslagen Joodse gemeenschap had de Aalster carnavalsgroep De Vismooil’n zeker niet misstaan.

Weinig begrip

Geobsedeerd door zijn ‘arische mythe’ schreef Hitler: “De Jood … voldoet niet aan de allereerste en meest wezenlijke voorwaarde voor een beschaving brengend volk … Hij is en blijft het type van een parasiet”.
Sinds 1933 publiceerde het hetze-blad Der Sturmer van Julius Streicher tekeningen waarin dezelfde karikaturen verschenen als op de praalwagen van Aalst.

Het antisemitisme en anti-judaïsme vormden de inspiratiebron van deze moderne Hamans. Het volk was genocide-rijp door de eeuwenlange catechese (geloofsonderricht) der verguizing. Jammer dat er zo weinig begrip is…

Rabbijn-mr.-drs.-R.-Evers_avatar-90x90 (1)

De auteur

Rabbijn mr. drs. R. Evers

Rabbijn R. Evers was opperrabbijn in Dusseldorf. Hij maakte in de zomer van 2021 met zijn vrouw alija naar Israël. 

Doneren
Abonneren
Agenda