Sluiten

Zoeken.

Israël viert zijn onafhankelijkheid

Door ds. Oscar Lohuis - 

29 april 2020

F200428YS79

Een uitgestorven Ben Jehoedastraat in Jeruzalem tijdens het begin van de Israëlische Onafhankelijkheidsdag. - Foto: Flash90

Israel viert vandaag zijn 72ste Onafhankelijkheidsdag in de schaduw van Corona. Het zal een onafhankelijkheidsdag zijn zoals we nog niet eerder hebben gezien met lege parken en bossen maar met de traditionele barbecue al ha’esh. Om vijf uur dinsdagmiddag werd een landelijke ‘avondklok’ ingesteld die tot donderdagmorgen zal voortduren.

Maar visie hebben voor Israël voert veel verder dan alleen de overtuiging dat Israël tot geloof in Jezus moet komen. Daarmee zeg je eigenlijk tegen de Joden dat zij bij ons moeten komen. Zeg je daarmee niet ook dat wij, die geloven in Jezus Christus, het enige volk van God in deze wereld zijn? Is dat in feite niet hetzelfde als wat de vervangingstheologie zegt?Vul hier uw eigen inhoud in.

De wortel

Paulus zegt in Romeinen 11:17-18 heel specifiek tegen heidenen die in Jezus geloven dat zij zich niet moeten beroemen ten opzichte van Israël. “Nu u mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.” Wij worden als gelovigen uit de heidenen gedragen door een wortel. Het leven in de olijfboom komt ten diepste uit de wortel. Ook wij, als wilde takken die tegen de natuur ingeënt zijn op deze olijfboom, hebben ons leven te danken aan die wortel.

Wat is die wortel? Dat heeft alles te maken met wat Jezus zei: Het heil is uit de Joden. De wortel en de edele olijfboom zelf staan voor de beloften, de zegeningen en het leven dat God aan Israël heeft geschonken en door Israël aan de hele wereld wil schenken. Het heil is ten diepste niet uit de wereldwijde kerk, maar uit Israël. De wereldwijde kerk is ontvanger en niet de bron. Israël is altijd bij uitstek het kanaal geweest waardoor het heil in deze wereld is gekomen. Door Israël hebben wij de wet, het evangelie, de Bijbel, de beloften, het leven en onze Verlosser ontvangen.

Beeldspraak

Als je die beeldspraak tot je door laat dringen, dat de wortel ons draagt en niet andersom, dan is het kortzichtig om een houding te hebben van ‘zij moeten maar naar ons overkomen en daarin ligt hun enige behoud’. De beeldspraak doet eerder vermoeden dat het een groot voorrecht voor ons is om ook deel te mogen hebben aan zoveel van wat zij van de Heere God hebben ontvangen. Hij is immers de God van Israël! Wij zijn geënt op hun olijfboom, wij hebben toegang gekregen tot het nieuwe verbond dat God met Israël gesloten heeft. Niet zij naar ons, maar wij naar hen.

Daarom past ons een bescheiden houding naar het Joodse volk toe. Trouwens, we kunnen ook niet anders gezien de verschrikkelijke geschiedenis van de relatie tussen christenen en Joden. Als de kerkvaders en de pausen en de hervormers en allerlei andere theologen en christelijke leiders Romeinen 11 beter hadden bestudeerd, was de weg van Israël en de kerk heel anders gelopen.

Beloften voor Israël

Waar we zicht op moeten krijgen is dat God niet alleen een plan heeft met de wereldwijde kerk, maar ook met Israël en zelfs met de volkeren. Het heil was uit de Joden, het heil is uit de Joden en het heil zal uit de Joden zijn. Er rusten nog veel beloften op het volk Israël die vervuld gaan worden opdat heel de wereld gezegend zal worden. Sommige van die beloften gaan voor onze ogen in vervulling. Niet in het minst heeft dit alles te maken met de beloften van de wederkomst van de Messias en de komst van het Koninkrijk van God. De vervulling van die beloften zal niet buiten Israël omgaan.

Het past ons gezien het Bijbelse getuigenis en de geschiedenis om vooral te leren Israël te zegenen. God zegt dat Israël Zijn oogappel is die Hij beschermt, omdat het Zijn kanaal van zegen voor de wereld is. Laten we daarom Israël steunen, helpen en voor ze bidden, in tegenstelling tot wat de rest van de wereld doet. Op die manier zijn we betere getuigen dan wanneer we Israël willen bekeren tot de kerk.

Oscar Lohuis

De auteur

ds. Oscar Lohuis

Doneren
Abonneren
Agenda