Sluiten

Zoeken.

Gezamenlijke verklaring Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Christenen voor Israël

1 maart 2024

CHE

Christenen voor Israël en de CHE willen samen duidelijkheid geven over de verwarring die is ontstaan over de bijeenkomst op 13 april. Deze bijeenkomst zal niet plaatsvinden in de CHE.

Hoewel er in eerste instantie stappen waren gezet om de bijeenkomst daar te houden, past de spreekbeurt niet genoeg in de kaders die de CHE als onderwijsorganisatie heeft gesteld. Daarover was in eerste instantie geen contact tussen de organisaties. Die beslissing nam het college van bestuur op 24 februari, maar werd vanwege de schoolvakantieperiode helaas niet tijdig gecommuniceerd met Christenen voor Israël. Dat heeft tot de nodige verwarring in de media en op sociale media geleid, waar we ons van distantiëren.

Zowel Christenen voor Israël als de CHE hechten aan een goed en inhoudelijk gesprek over Israël, vanuit onze christelijke bewogenheid met het thema. Niet-onderbouwde beschuldigingen brengen de dialoog alleen maar verder in het gedrang. De CHE en Christenen voor Israël zullen daarom later dit jaar een andere bijeenkomst organiseren over deze complexe en gevoelige onderwerpen die het nieuws al maandenlang beheersen.

Doneren
Abonneren
Agenda