Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

De corruptie van het op de VN gebaseerde internationale rechtssysteem

17 juni 2024

1024px-UN-Sicherheitsrat_-_UN_Security_Council_-_New_York_City_-_2014_01_06

VN Veiligheidsraad | Foto: Neptuul, WikiMediaCommons

De Verenigde Naties werden in 1945 opgericht om vrede en veiligheid te bewerkstelligen en om ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust nooit meer zouden gebeuren. Internationale tribunalen zoals het Internationaal Gerechtshof werden opgericht. In 2000 werd het Internationaal Strafhof opgericht om een einde te maken aan de straffeloosheid van gruwelijke misdaden.

Dit internationale rechtssysteem is corrupt geworden en staat op instorten. Het VN-gerichte systeem is namelijk een politiek speelveld geworden, waar de vijanden van de westerse waarden in staat zijn om VN-organen te manipuleren om hun belangen te bevorderen. Israël is de "kanarie in de kolenmijn" - de ondermijning van de soevereiniteit van Israël is een teken van een dieper probleem.

Vorige week nam de Veiligheidsraad bijvoorbeeld een resolutie aan die van Hamas eist dat het de voorwaarden van een staakt-het-vuren aanvaardt waarmee Israël zogenaamd heeft ingestemd. Het voorstel zou Hamas in wezen vrijpleiten van zijn misdaden, waaronder het bloedbad op 7 oktober, zijn onophoudelijke raketaanvallen en dreigementen, en het nemen van gijzelaars. Het zou van Israël eisen dat het zijn campagne om Hamas te vernietigen, opgeeft. De resolutie van de Veiligheidsraad is onevenwichtig en oneerlijk.

“Dit internationale rechtssysteem is corrupt geworden en staat op instorten.”

Een ander voorbeeld is het laatste rapport van de VN-onderzoekscommissie (COI) van de Mensenrechten over misdaden in Israël en Palestina, waarin wordt beweerd dat zowel Israël als Hamas oorlogsmisdaden hebben begaan in de vroege stadia van de Gaza-oorlog.

De commissie wordt geleid door de Zuid-Afrikaanse advocate Navay Pillai, die bekend staat om haar anti-Israël standpunten. De COI heeft een ongekend, breed en open mandaat om bewijs te verzamelen en daders te identificeren van vermeende internationale misdaden begaan in Israël en de Palestijnse gebieden. Het mandaat van het COI vereist dat de commissie ervan uitgaat dat Israël schuldig is aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In feite is het een heksenjacht tegen het Joodse volk.

Samen met haar twee collega's beweert Pillay dat de acties van Israël ook "misdaden tegen de menselijkheid" vormden vanwege de "immense verliezen onder de burgerbevolking", en dat ze daden van "uitroeiing" omvatten. Volgens het internationaal recht zijn "misdaden tegen de menselijkheid" ernstiger dan "oorlogsmisdaden". De boodschap van het COI is dus: Israëlische leiders zijn nog ergere criminelen dan Hamas-leiders. Dat is een absurde en immorele conclusie, gezien het feit dat Hamas deze oorlog is begonnen met zijn voortdurende raketbeschietingen in de aanloop naar zijn gruwelijke bloedbad op 7 oktober - allemaal onderdeel van zijn genocidale intentie om zoveel mogelijk Joden te doden. Israël voert daarentegen een zelfverdedigingsoorlog op verschillende fronten tegen de agressie van het Iraanse regime.

Natuurlijk is het mogelijk dat Israëlische militaire commandanten fouten maken of buitensporig of onnodig geweld gebruiken, en als dat het geval is moeten de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen. Maar moedwillige daden van agressie die worden uitgevoerd met genocidale bedoelingen moeten niet op hetzelfde morele niveau worden geplaatst als daden van verdediging die onzorgvuldig of met buitensporig geweld worden uitgevoerd.

De zogenaamde "bevindingen" waren gebaseerd op twee rapporten van "onafhankelijke deskundigen" - één gericht op de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober en een ander op de militaire reactie van Israël.

“Israël heeft de beschuldigingen verworpen en de commissie beschuldigd van systematische vooringenomenheid.”

Met betrekking tot de acties van Israël beweerde de commissie dat er sprake was van "een wijdverspreide of systematische aanval gericht tegen de burgerbevolking in Gaza...De commissie stelde vast dat de misdaden tegen de menselijkheid van uitroeiing; moord; vervolging op grond van geslacht gericht tegen Palestijnse mannen en jongens; gedwongen overplaatsing; en marteling en onmenselijke en wrede behandeling werden gepleegd."

Israël heeft de beschuldigingen verworpen en de commissie beschuldigd van systematische vooringenomenheid.

Het is ongelooflijk dat de COI het lef heeft om met deze bevindingen naar buiten te komen, op een moment dat Israël vecht voor zijn voortbestaan tegen vijandige islamistische jihad agressie gesponsord door zijn aartsvijand Iran, en ook alle noodzakelijke actie onderneemt om de gijzelaars terug te krijgen die op 7 oktober in grove schending van alle wettelijke normen werden genomen.

Bovendien zijn de acties van Israël het onderwerp van afzonderlijke juridische procedures - inclusief het onderzoek van het Internationaal Gerechtshof naar beschuldigingen van "genocide" door Israël, en het onderzoek van het Internationaal Strafhof naar misdaden gepleegd op "het grondgebied van de Staat Palestina". Geen van deze gerechtelijke tribunalen is tot een sluitende conclusie gekomen over Israëlische misdaden. Hoe kan het COI dan denken dat het over de benodigde informatie beschikt om tot zulke vernietigende conclusies te komen?

Het COI is geen gerechtelijk tribunaal. Het is niet onafhankelijk en werkt niet op basis van gerechtelijke bewijsregels. Het lijkt meer op een Star Chamber, die doodstraffen oplegt op basis van een vooraf bepaalde schuldbevinding.

Het COI vertrouwt op zogenaamde "experts". Dit is dezelfde truc die de aanklager van het Internationaal Strafhof (Karim Khan) gebruikt - het gebruik van zogenaamde "onafhankelijke deskundigen" om vooraf bepaalde conclusies te ondersteunen.

Gezien in de context van andere ontwikkelingen bij de Veiligheidsraad, het Internationaal Strafhof en het Hof van Justitie, is dit laatste VN-rapport weer een nagel aan de doodskist van het internationale rechtssysteem, dat zichzelf partijdig en corrupt heeft getoond.

Redactie
Israël & Christians Today

Doneren
Abonneren
Agenda