Sluiten

Zoeken.

CU-kamerlid wijst op discriminatie Israël: "Er is een geestelijke strijd gaande"

Door Christenen voor Israël - 

25 februari 2021

20171125-CU-Kamerleden-4324

Eppo Bruins 2018 - Foto: Anne Paul Roukema

De Nederlandse regering maakt zich volgens de ChristenUnie schuldig aan het discrimineren van Israël. “Er is een geestelijke strijd gaande”, stelt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Hij wil dat de regering producten uit de Westelijke Jordaanoever hetzelfde behandelt als producten uit andere betwiste gebieden, zoals de Westelijke Sahara. Vandaag dient zijn partij een motie in om discriminatie van het Beloofde Land tegen te gaan.

Volgens de Nederlandse regering is het label ‘Made in Israël’ bij producten uit de Westelijke Jordaanoever niet toegestaan. Dit is volgens jullie discriminatie. Waarom?

“De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat regelmatig bij het hoofdkantoor van Christenen voor Israël in Nijkerk op de stoep om duidelijk te maken dat de etiketten van hun producten uit de Westelijke Jordaanoever verwijderd moeten worden”, maakt Bruins duidelijk. Zo ontstond vorig jaar ontstond er in landelijke media ophef toen Christenen voor Israël op de vingers werd getikt. “Dit is geen incident en onderdeel van een trend. In een door de EU afgesloten verdrag met Marokko is vastgelegd dat op producten uit de Westelijke Sahara de tekst ‘Made in Morocco’ mag staan. Kortom, in gelijkwaardige situaties wordt een andere benadering gekozen. En daarom spreken we van discriminatie.”

> Dit artikel is met toestemming overgenomen van CIP.nl

Ook de SGP wijst op deze selectiviteit. Als kleine christelijke partijen beschikken jullie over acht Kamerzetels. Dit is dan toch vechten tegen de bierkaai?
“Ja, dat is in zekere zin het geval. Maar in de motie hebben we bewust gekozen voor een vergelijking tussen producten uit Israël en Marokko. Zo kunnen de seculiere partijen in de Tweede Kamer niet om onze argumenten heen. Niemand is namelijk voor discriminatie en iedereen staat pal voor artikel 1 van de Grondwet. Mijn hoop is dat daardoor bij een aantal partijen de ogen opengaan voor deze eenzijdige behandeling van Israël.”

De kwestie met etiketten ‘Made in Israël’ is geen incident. Sinds 2006 zijn er in de Verenigde Naties al meer dan 70 verschillende resoluties tegen Israël aangenomen. Het aantal resoluties tegen China, Saoedi-Arabië, Iran, Noord-Korea en Venezuela is op één hand te tellen. Heeft de ChristenUnie een verklaring voor dit bizarre verschil?
“Ik heb vaak over een verklaring nagedacht. Het antwoord is dat er geen antwoord is. Rationeel is het niet te verklaren en voor mij betekent dit dat er sprake is van een geestelijke strijd. Israëlhaat staat vaak gelijk aan het tegenwerken van de God van Israël. De ‘wereld’ kan niet accepteren dat God dit volk heeft uitgekozen om Zijn licht te laten schijnen in deze wereld. Het bashen van Israël bij de VN is een vorm van Jodenhaat die in verschillende vormen al eeuwenlang plaatsvindt.”

Hoe kan het dat Nederland anti-Israëlresoluties blijft steunen, ondanks een aangenomen SGP-motie om stelling te nemen tegen anti-Israëlsentiment?
“Eén van de verklaringen is dat resolutieteksten in de VN tot een minuut voor de stemming worden aangepast. Om die reden kan de uiteindelijke resolutie niet worden afgestemd met de Nederlandse regering of de Tweede Kamer. De Nederlandse VN-delegatie handelt op eigen gezag. Als ChristenUnie kunnen we dus alleen achteraf vragen stellen en ons beklagen. Een tweede verklaring is de manier waarop anti-Israëlstatements worden verwoord in VN-resoluties. Het briefpapier met de bijbehorende resoluties bedragen soms wel dertig pagina’s. Vaak is er niets mis met 99 procent van de tekst, of is het een herhaling van eerdere teksten, maar bevat de ellenlange tekst één zinnetje om Israël weg te zetten. Bijvoorbeeld dat zinnetje dat de Tempelberg nu voortaan bij de islamitische naam wordt genoemd; Haram al-Sharif.”

Wat merken we in de praktijk van het feit dat er anti-Israëlresoluties door de VN worden aangenomen?
“Een resolutie is juridisch niet bindend en is vaak bedoeld om de publieke opinie en internationale gemeenschap te beïnvloeden. Dat heeft serieuze consequenties, want daardoor wordt de mythe gecreëerd dat het Palestijnse volk uit Israël wordt gejaagd. Ook hebben teksten van resoluties invloed op spraakgebruik. Daarbij doet het er echt toe of je spreekt van ‘betwist’ of ‘bezet’ gebied. Op basis daarvan wordt de geschiedenis herschreven en daarom moeten we het taalgebruik van de VN niet overnemen en onze stem laten horen.”

Dat jullie in de bres springen voor Israël wordt in christelijk Nederland niet door iedereen gewaardeerd. Wat zeggen jullie tegen christenen die stellen dat de ChristenUnie wegkijkt van Palestijns leed? Denk aan Palestijnen die sinds de komst van de Westelijke Muur discriminatie ervaren.
“Wij hebben altijd oog voor het leed aan beide kanten. Het probleem is dat burgers slachtoffer zijn van een politiek spel. Studenten willen studeren, ondernemers willen ondernemen, gezinnen willen veilig kunnen leven en dat wordt bemoeilijkt door politieke besluiten, aan beide kanten. Daarom leggen we als ChristenUnie altijd nadruk op het ondersteunen van verzoeningsprojecten. Vrede kan alleen ontstaan als mensen elkaar in de ogen kijken. Tijdens ons fractiebezoek in Israël hebben we vorig jaar gezien dat samenleven écht mogelijk is.

De christelijke wereld kent mensen die voor Israël opkomen en gelovigen die vooral nadruk leggen op het leed van de Palestijnen. Beide partijen hebben altijd het gevoel dat de andere kant meer in het nieuws komt, en komen om die reden voor één van de bevolkingsgroepen op. Ik heb het gevoel dat ik vaak de andere kant moet vertellen. De uitdaging is om het leed van beide kanten te blijven benoemen en te wijzen op vredesprojecten die verzoening nastreven.”

Ongelijke behandeling tegengaan kan bijvoorbeeld door Israëlische wijnen in de winkel van Christenen voor Israël aan te schaffen. Zijn deze wijnen ook terug te vinden in fractiekamer van de ChristenUnie?
“Als partij geven we natuurlijk geen koopadvies. Ik moet toegeven dat ik zelf wel eens een wijntje in Nijkerk ophaal en ook een fotootje op mijn Facebookpagina deel om te laten zien dat je Israël op die manier kunt steunen. Wat veel mensen niet weten is dat als je producten uit Judea en Samaria aanschaft je indirect ook Palestijnen steunt. Honderdduizenden Palestijnen hebben werk dankzij Israëlische ondernemers. Laten we dat niet vergeten!”

> Dit artikel is met toestemming overgenomen van CIP.nl

Favicon CVI

De auteur

Christenen voor Israël

Doneren
Abonneren
Agenda