Sluiten

Zoeken.

Bomen voor de toekomst

Door Petra van der Zande - 

21 januari 2016

bomen-1024x576

Jongeren in het Dr. Israel Goldstein Youth Village in Jeruzalem. | Foto: Petra van der Zande

Het Joodse volk heeft altijd al iets met bomen gehad. Zo plantten de Palestina pioniers bomen om de verwaarloosde grond weer vruchtbaar te maken.

“Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.”

— Amos 9:14,15 HSV

Toe Bisjwat, de 15e van de maand Sjewat, is het Joodse nieuwjaar van de bomen. Door heel Israël worden dan door jong en oud bomen geplant. Rabbijn Yavetz begon de traditie door met zijn leerlingen op Toe Bisjwat 1890 bomen te planten in Zichron Ya’akov. De Hebreeuwse Onderwijzers Unie nam zijn idee over en het Joods Nationaal Fonds werd een van de belangrijkste organisaties voor de herbebossing van Eretz Israël.

Toe Bisjvat werd een mijlpaal voor veel instituten: in 1918 werd de hoeksteen voor de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem gelegd en in 1925 de eerste steen van Haifa’s Technion. De eerste kabinetszitting van het Israëlische parlement vond plaats op Toe Bisjwat 1949.


Jeugddorp
In 1948 vonden hevige gevechten plaats in de San Simon wijk in Jeruzalem. Haganasoldaat Zeev Shikler zei toen tegen zijn kameraden: “Zodra de oorlog voorbij is, komt hier een kindertehuis!”

Op Toe Bisjwat, 25 januari 1949 werd zijn jeugddorp officieel geopend. Een paar maanden daarvoor waren veertig oorlogswezen rechtstreeks vanuit de haven van Haifa naar Jeruzalem gebracht. Liefdevol verzorgd door Zeev en zijn medewerkers bloeiden de getraumatiseerde tieners weer op.

Iedere immigratiegolf breidde het kinderdorp uit en bracht nieuwe uitdagingen. De staf moest hun beleid voortdurend aanpassen en nieuwe wegen vinden om de tieners te helpen. Door de kinderen tijd, aandacht, liefde en discipline te geven groeiden de jongeren op tot productieve Israëlische staatsburgers. Velen kwamen terug om als begeleider of leraar in het dorp te werken.

Het huidige Dr. Israel Goldstein Youth Village (CHAVA in de volksmond) ligt als een oase in het hart van Jeruzalem. De 650 leerlingen komen uit meer dan 30 landen. Ongeveer 400 tieners wonen intern, velen zijn zonder ouders naar Israël gekomen. Na hun eindexamen wordt bijna 98% Israëlisch staatsburger en dient in het leger.


Amandelboom
De prachtige amandelboom, vol van symboliek, bloeit rond Toe Bisjvat.

“Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.”

— Jeremia 1:11,12 HSV

God waakt nog steeds over Zijn Woord. Op die 25e januari in 1949 werden 40 kwetsbare tieners als het ware geplant in de rotsachtige grond van Jeruzalem. Dankzij de goede zorgen van Zeev en zijn collega’s – velen Holocaustoverlevenden – groeiden zij uit tot sterke bomen. Geplant in het land dat de HEERE hen gegeven heeft, droegen zij op hun beurt weer vrucht voor de volgende generatie.

“Zoals anderen voor jou geplant hebben, zal jij voor je kinderen planten.”

— Leviticus Rabba 28

Petra-van-der-Zande_avatar-90x90

De auteur

Petra van der Zande

Petra van der Zande woont sinds 1989 in Jeruzalem. Samen met haar man zorgde zij 21 jaar lang voor vier meervoudig gehandicapte Israëlische pleegkinderen. Nu is zij onder andere actief...

Doneren
Abonneren
Agenda