Sluiten

Zoeken.

Bijzonder geschenk van christelijke kunstenaar: de Leeuw van Juda

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 

13 juni 2022

Leeuw van Juda

Bronzen beeld van de Leeuw van Juda

Het duurde zestien jaar voordat het kunstwerk uit het Amerikaanse Texas in Jeruzalem aankwam.

‘In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen vastgrijpen en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.’  (Zacharia 8:23)

Indrukwekkend

Op een woensdagmiddag in mei jl. werd de lang verwachte ‘schenkingsceremonie’ van het bronzen beeld van de Amerikaans-christelijke kunstenaar Max Greiner junior in Jeruzalem gehouden door medewerkers van het Centrum voor Joods-christelijk Wederzijds begrip en Samenwerking (CJCUC). Mensen van het Jeruzalem Gebedsontbijt en het stadsbestuur van  Jeruzalem deden ook mee. Het beeld is geplaatst in het Bloomfield Park in Jeruzalem, tussen de Oude Stad en het nieuwe gedeelte van Jeruzalem achter het King David hotel, in het zicht van de berg Sion en de Jaffa poort.

Het bronzen beeld is indrukwekkend wat grootte betreft, maar ook het gewicht is enorm. Het weegt een kleine 600 kilo en het is ongeveer drieënhalve meter lang. De waarde is geschat op 100,000 dollar (95,5 duizend euro). Het massieve bronzen kunstwerk was gemaakt om specifiek de God van Israël te eren.

Greiner, een evangelisch christen en groot voorstander van de staat Israël, zei: “Mijn doel met deze realistische maar toch gestileerde leeuwencompositie was om verschillende dingen te communiceren: majesteit, waardigheid, kracht en moed; ook moest het shalom (vrede) uitdrukken. Ik heb God gebeden mij te willen helpen met het uitbeelden van het ‘gezicht’ van de leeuw. Het resultaat is dat het wijsheid en autoriteit overbrengt, maar ook liefde en vrede. Ik heb het origineel gemaakt in klei, naar het voorbeeld van de grootste leeuw die ooit geleefd heeft. Toen heb ik het formaat met vijf procent uitvergroot, omdat dit leeuwenbeeld tot eer van God bedoeld is. De bronsgieterij doneerde een deel van de winst aan dit project, omdat de christelijke eigenaars ook van Israël houden.”

Symbool van vriendschap

De inwijding/schenking van dit mooie kunstwerk heeft er wel zestien jaar over gedaan om gerealiseerd te worden. En was het effect van gebeden en donaties van duizenden christenen en Joden. Het was een droom van Greiner en zijn vrouw Shelly om een leeuwenbeeld aan Israël te schenken. Dit als een eeuwig symbool van vriendschap tussen christenen en het volk van Israël.

Greiner begon met het oorspronkelijke beeld in 2006; hij sneed het uit in ‘schuimrubber’ (foam) en voegde later klei eraan toe. Hij beëindigde het bewerken van de klei in augustus 2017. Het in klei uitgesneden beeld werd toen naar Lander, Wyoming, getransporteerd waar de firma Eagle Bronze gieterij in vier maanden tijd het beeld in brons vervaardigde.

Toen het beeld in Israël gearriveerd was, werd het naar een opslagloods van een humanitaire liefdadigheidsorganisatie in Beth Shemesh verzonden. Hier bleef het twee jaar staan, totdat er in Jeruzalem een plek voor was gevonden. Dit vereiste de goedkeuring van de burgemeester van Jeruzalem, Moshe Lion, de gemeenteraad en het Comité van Openbare Kunst. Dit comité werd geleid door de plaatsvervangend burgemeester van Jeruzalem, Fleur Hassan-Nahoum. Er moest een passende locatie gevonden worden.

De omstandigheden waren niet veelbelovend voor het verkommerende beeld in de opslagplaats. Totdat een ontmoeting in 2019 een kans bood. In juni van dat jaar zat een voormalig congreslid, Michele Bachman, tijdens een lunch van het Jeruzalem Gebedsontbijt naast de plaatsvervangende burgemeester van Jeruzalem. Bachman sneed het project aan en deed haar best voor het kunstwerk. Hassan-Nahoum raakte zo onder de indruk dat ze zelf het leeuwenbeeld wilde zien. Nu ging het proces snel en uiteindelijk kreeg het beeld officieel toestemming om geplaatst te worden.

De plaatsvervangend burgemeester steunde het kunstproject krachtig. “De Leeuw van Juda is het symbool van de kracht en eer van de stad Jeruzalem,” schreef Hassan-Nahoum over de leeuw. ”Wij zijn vereerd om dit bijzonder fraaie geschenk in ontvangst te mogen nemen, een geschenk dat een andere kracht symboliseert: de vriendschap tussen de evangelische gemeenschap en het Joodse volk. We bedanken de kunstenaar Max Greiner voor dit prachtige initiatief dat voor altijd in onze hoofdstad zal blijven staan als een teken van liefde, vriendschap en wederzijdse waardering.”

Majesteit

Nadat het Bloomfieldpark als de ideale tentoonstellingsplaats was gekozen, werd Rabbi Pesach Wolicki, de directeur van CJCUC, belast met de verantwoordelijkheid om het beeld in het park te installeren. Dit nadat hij vrijwillig zijn diensten aangeboden had aan de kunstenaar en de stad Jeruzalem. De persoonlijke missie van Rabbi Wolicki is om bruggen van liefde en vertrouwen te bouwen tussen christenen en Joden. Na de installatie van het bronzen beeld op 5 mei 2022, gaf Rabbi Wolicki het volgende commentaar:

“De leeuw is altijd het symbool van de kracht van Israël en het Koninkrijk van God in Jeruzalem geweest. Het is geen vergissing dat het wapen van de stad Jeruzalem vandaag een oprijzende leeuw is. Het beeld van de majesteitelijke Leeuw van Juda van de uitzonderlijk begaafde kunstenaar Max Greiner vertegenwoordigt de hoogste ambities van het Joodse volk, nu we opnieuw na 2000 jaar van ballingschap in ons land onze woonplaats vonden. Precies zoals de Bijbel het voorzegde. Israël is opgestaan als een leeuw. Jeruzalem wordt herbouwd. Het ‘gezicht’ van de leeuw, zoals Max dit met grote kunstvaardigheid vervaardigde, drukt macht en kracht uit zonder enig spoor van arrogantie of intimidatie. Dit is een kenmerk van opmerkelijke artistieke begaafdheid en gevoeligheid. Het woord voor deze complexe expressie is eenvoudigweg: majesteit. Dit is het wat de natie Israël in de wereld nastreeft om te zijn. Wij zijn machtig en sterk, en tegelijkertijd zijn we ook een baken van liefde en barmhartigheid voor de hele wereld.”

Dit artikel is geschreven door Adam Eliyahu Berkowitz op 31 mei 2022  en stond 1 juni op de website van ISRAEL365 News. Vertaling: Evelien van Dis

Adam-Eliyahu-Berkowitz

De auteur

Adam Eliyahu Berkowitz

Doneren
Abonneren
Agenda