Sluiten

Zoeken.

Steun Israël

Terug naar overzicht

Bijbels onderwijs over Israël wereldwijd nodig

Door ds. Kees Kant - 

25 augustus 2021

Bijbels onderwijs blijft nodig

Wereldwijd zien we de haat tegen Israël toenemen. Daarom is het belangrijk om ook wereldwijd te bouwen aan een netwerk van christenen die het voor Israël opnemen. Want als de kerken het niet opnemen voor Israël, wie dan wel? Dat gebeurt niet vanzelf. Daar is voortdurende en intensieve benadering, gebed, voorlichting, studiemateriaal en persoonlijk onderwijs voor nodig.

Aan die missie werken we samen met honderden enthousiaste christenen wereldwijd, namens Christians for Israel International. We zijn actief in meer dan 40 landen om de boodschap van Gods trouw aan Israël te verkondigen.

Nieuwsbrief over ons internationale werk

In onze nieuwsbrief leest u alles over recente ontwikkelingen rondom ons internationale werk. Met updates uit onder meer Fiji, Pakistan, Zuid-Korea, Italië en Oeganda!

Ik ontmoette Tomas Samuel rond het thema Israël. Hij is geboren en getogen in Egypte, opgegroeid als salafistisch moslim, en was verbonden aan de Moslimbroederschap.

Jihad

Vanzelfsprekend werd hij opgevoed met een diepe haat tegen Israël en Joden. Tomas: “We noemden Joden de broeders van varkens en apen die voor altijd onze vijanden blijven.” In 2003 wilde hij naar Irak om daar de jihad te steunen, maar dat mislukte. Tot drie keer toe verscheen Jezus aan hem in een droom. “Ik ging me verdiepen in het christendom om te ontdekken wie Jezus in werkelijkheid is. Ik was verrast en verbaasd over de liefde die ik tegenkwam onder christenen en om de consistentie van de Bijbel.”

Verliefd op Israël

Zes jaar geleden kwam hij tot bekering en leerde hij Jezus kennen als zijn persoonlijke Verlosser en Heer. Zijn leven veranderde ingrijpend. Tomas: “Ik voelde dat Joden en Israël iets ongemakkelijks werden in mijn innerlijk.” Hij ging zich in Israël verdiepen en ontdekte dat zijn volksgenoten in het Midden-Oosten “vastzitten in een verhaal dat ze altijd gehoord hebben, zonder dieper te graven”. Hij verhuisde naar Zweden om daar evangelisatiewerk te doen. “Ik leerde in Zweden ook persoonlijk Joden kennen en werd verliefd op Israël. Ik houd van Israël, leer Hebreeuws, en wil voluit achter Israël staan.”

Arabische christenen

Tomas en ik hebben afgesproken om na de coronatijd samen lezingen en Bijbelstudies te gaan geven aan Arabische christenen in Zweden. Indrukwekkend hoe de Heilige Geest mensen tot in het diepst van hun hart kan veranderen. Het eigendom zijn van Jezus en aversie hebben tegen Israël blijken dan onverenigbaar te zijn in het leven van een christen.

Radicale verandering

Soortgelijke verhalen horen we ook van Kallie, onze vertegenwoordigster in Griekenland. Zij is actief onder vluchtelingen in Athene en vertelt dat velen van hen in dromen Jezus hebben ontmoet. Dit verandert hun leven radicaal, maar maakt ook een verlangen los om vanuit de Bijbel meer te leren over Israël. Ze vertelt dat er in Athene al meerdere kerkelijke gemeenten zijn gesticht die bestaan uit vluchtelingen die zich bekeerd hebben tot het christendom en de Here Jezus hebben leren kennen.

Helpt u mee?

We zijn dankbaar dat we in beide gevallen ons steentje mogen bijdragen aan Bijbels onderwijs over Israël. En zo zijn er nog veel meer landen waar we actief zijn en waar Bijbels onderwijs én materiaal in de eigen taal hard nodig zijn, maar waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn. Helpt u mee om ook in die landen christenen bekend te maken met de boodschap van Gods liefde voor Israël en Zijn plan met Zijn volk?

Ter indicatie: het vertalen van de videoserie Waarom Israël? in het Urdu (Pakistan) kost ongeveer €500,- per aflevering. Met uw gift van €35,- maakt u het voor een deelnemer mogelijk de online Israëlcursus gratis te volgen.

CHR-v-ISRAEL-0005-HENK

De auteur

ds. Kees Kant

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International.

Doneren
Abonneren
Agenda