Sluiten

Zoeken.

Archeologische vondst onderstreept Jeruzalem als Israëls erfgoed

Door Yochanan Visser - 

9 oktober 2018

F181009YS11-1024x575

Danit levy van de Israëlische Oudheidkundige Dienst toont de inscriptie die werd gevonden bij opgravingen in Jeruzalem. - Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Afgelopen zaterdag, de Joodse Sjabbat, werd in synagoges in de hele wereld het eerste hoofdstuk van het boek Beresjiet (Genesis) in de Thora gelezen. “In den beginne schiep God de hemel en de aarde” luidt de eerste zin in het Nederlands.

In het Hebreeuws (fonetisch) staat er het volgende: B’resjiet bara Elohiem et haSjamajiem ve et ha’Aretz.

De Bijbelgeleerde Rabbijn Shlomo Yitzchaki (Rashi), die leefde in de elfde eeuw, legde uit dat deze zin op twee manieren gelezen kan worden in het Hebreeuws: “Eerst schiep God de hemel en de aarde” of “Voor de eersteling (volk van Israël) schiep God de hemel en ‘het land’ een aanduiding voor het land Israël. Koning David gebruikte in de Psalmen soms ook het woord ‘eersteling’ om het volk van Israël aan te duiden.

“Tot op de dag van vandaag erkennen maar zeer weinig landen in de wereld de Joodse claim op het hele land Israël.”

De beroemde Joodse Bijbelgeleerde legde ook uit waarom de Thora opent met deze zin. “God onthulde op deze wijze aan zijn volk dat Hij hen het erfgoed der naties had gegeven opdat de naties van de wereld niet tegen de Israëlieten zouden zeggen dat zij rovers waren”, aldus Rashi. Zijn woorden bleken later profetisch te zijn toen de staat Israël werd opgericht.

Tot op de dag van vandaag erkennen maar zeer weinig landen in de wereld de Joodse claim op het hele land Israël. De moslims erkennen zelfs geen enkele Joodse claim op het land en zeggen dat het land ‘gestolen’ is van de Palestijnse Arabieren die in meerderheid immigranten uit de Arabische wereld zijn.

Daar zou nu verandering in moeten komen, tenminste wanneer de logica de overhand zou hebben in de wereld. Op dinsdag publiceerde de Israëlische Oudheidkundige dienst namelijk een spectaculaire archeologische vondst in Jeruzalem.

ירושליים

Tijdens graafwerkzaamheden in de buurt van een bekend cultureel centrum naast het centrale busstation in Jeruzalem werd de afgelopen winter een bijna tweeduizend jaar oude steen gevonden met de inscriptie “Jeruzalem” in het Hebreeuws (ירושליים).

De Oudheidkundige dienst in Israël maakte bekend dat de volledige tekst op de steen die werd gevonden in een verwoest Romeins complex luidde: “Hananiah zoon van Dadalos van Jeruzalem”.

Dr. Yuval Baruch, regionaal archeoloog van de dienst, en professor Ronny Reich van de universiteit van Haifa, die de inscriptie bestudeerden, merkten op dat inscripties uit de eerste en tweede tempelperiode over Jeruzalem vrij zeldzaam zijn.

“Dit is de enige inscriptie uit de Tweede Tempelperiode die bekend is waarin de volledige spelling van de naam Jeruzalem (in het Hebreeuws) verschijnt. Deze spelling was slechts in één ander geval bekend; op een munt uit de tijd van de Grote Joodse Opstand tegen de Romeinen (66-70 n.Chr.)

De spelling wordt ook gebruikt in de Joodse Bijbel (Tenach), waar het woord Jeruzalem 660 keer verschijnt, met slechts 5 vermeldingen – van een relatief late datum – met de volledige spelling (Jeremia 26 : 18, Esther 2: 6, 2 Kronieken 25: 1, 2 Kronieken 32: 9, en Kronieken 2 25: 1)”, aldus Baruch en Reich.

Betekenis Jeruzalem

Volgens Dudy Mevorach, de hoofdconservator archeologie van het Israel Museum, “staat de archeologische context van de inscriptie ons niet toe om te bepalen waar het oorspronkelijk verscheen”. De steen met de inscriptie werd door de Romeinen hergebruikt tijdens de bouw van het complex.

“Ook is het onduidelijk wie Hananiah zoon van Dodalos was, maar het is waarschijnlijk dat hij een kunstenaar was; een pottenbakker of de zoon van een kunstenaar of pottenbakker,” zei Mevorach tijdens een persconferentie in het Israel Museum.

De hoofdconservator van het Israel Museum legde vervolgens uit dat de Jood Dadalos waarschijnlijk een naam uit het Griekse mythologische rijk aannam. Daedalus was een beruchte Griekse artiest, volgens Mevorach.

“Het is interessant dat de man besloot om zijn afkomst uit het nabijgelegen Jeruzalem aan zijn familienaam toe te voegen”, aldus de conservator.

De ontdekking van de inscriptie zou in theorie een einde moeten maken aan het verdraaien van de geschiedenis over het land Israël en moeten leiden tot internationale erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, zeggen Israëlische commentatoren.

Of dat zal gebeuren is maar de vraag. Vier maanden geleden ontstond er bijna een politieke rel tussen Israël en het Verenigd Koninkrijk tijdens het eerste officiële bezoek van een lid van het Britse Koningshuis aan Israël. In het programma over het bezoek van Prins Wiliam werd de Oude Stad van Jeruzalem aangeduid als “bezet Palestijns gebied”.

De beschrijving van de Oude Stad van Jeruzalem was “in overeenstemming met de politiek van de Britse regering” en “niet bedoeld als een politieke boodschap” aldus David Quarry de Britse ambassadeur in Israël. De Palestijnse Autoriteit heeft nog niet gereageerd op de vondst van de antieke steen die zal worden tentoongesteld in het Israel Museum.

THEMA

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda