Aanmelden of meer informatie?

Stuur een email naar Kees de Vreugd of bel het kantoor van Christenen voor Israël:

kdevreugd@cvi.nl of 033-245 88 24.