Advent 2022: Wacht op de Heere

Kijkt u uit naar de komst van de Messias? Wilt u graag samen met andere Israëlvrienden stilstaan bij de heerlijke verwachting van Zijn Koninkrijk? Christenen voor Israël organiseert elk jaar een Adventbijeenkomst, om samen de hoop en verwachting van de wederkomst van Christus uit te spreken. De Adventbijeenkomst is de langstlopende activiteit van Christenen voor Israël die jaarlijks terugkeert. Het herstel van Israël kan niet los gezien worden van de naderende wederkomst van Jezus.

We geloven dat Israël alles te maken heeft met het verwachten van de Messias. Dit willen we dan ook samen met Israël doen: uitzien naar de toekomst. Dit jaar kan dat op verschillende momenten, op verschillende locaties in Nederland.

Het thema is: Wacht op de Heere. Klik hieronder voor meer info over de verschillende bijeenkomsten: