Volkslied

Zolang in het hart, van binnen
een Joodse ziel levend is
en naar het oosten, vooruit,
het oog naar Zion kijkt

Is onze hoop nog niet verloren
de hoop die al tweeduizend jaren leeft
een vrij volk te zijn in ons land
het land van Zion en Jeruzalem

Hebreeuwse uitspraak:

Kol ‘od ba-le-vav pe-ni-ma
Ne-fesj je-hoe-di ho-mi-ja
Oe-le-fa-aa-tee miz-rach ka-di-ma
‘A-jien le-Tsi-jon tso-fi-ja –

‘Od lo ‘av-da tik-va-te-noe
Ha-tikwa bat shnot al-pa-yim:
Le-hi-jot ‘am chof-sjie be-ar-tsee-noe –
E-rets Tsi-jon ve-Je-roe-sja-la-jiem.

Luister hier naar het volkslied van Israël: