Feesten

De Joodse feesten kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:

  1. Pelgrimsfeesten
  2. Hoge Feestdagen
  3. Halffeestdagen

Pelgrimsfeesten

Drie feesten moeten volgens de Joodse wet worden gevierd in Jeruzalem. Daarom worden ze pelgrimsfeesten genoemd: Joden trokken als pelgrims naar Jeruzalem, toen de tempel daar nog stond, om het feest te vieren.

 

De Hoge Feestdagen

Deze twee feesten vormen samen één geheel, waarbij het herstel van de relatie tussen mensen onderling en de relatie tussen God en mens centraal staat. Het gaat om Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag.

 

De Halffeestdagen

Deze feesten zijn niet door God ingesteld in de Thora. Er mag op deze dagen, in tegenstelling tot de overige feesten, gewoon worden gewerkt. Het gaat om het Inwijdingsfeest, Nieuwjaar van de Bomen en Lotenfeest.

Daarnaast is er de Sjabbat, een wekelijks terugkerend feest, en het Nieuwe Maansfeest, dat uiteraard een maandelijks terugkerend feest is.