Livestream

De hele maand augustus zenden we herhalingen uit van onze livestreams van de afgelopen maanden. Elke week vindt u hier een nieuwe selectie van uitzendingen.

Volgende uitzending
ds. Henk Poot over 'Israël, Jezus en de kerk'

Waarom gingen Israël en de kerk uiteen? En hoe komt het dat sommige mensen in de kerk niets met Israël hebben, terwijl anderen er juist niet over raken uitgepraat?

*Let op: dit is een herhaling. Vragen in de chat zullen niet worden beantwoord.*

dinsdag 4 augustus om 19.30 uur
woensdag 5 augustus om 19.30 uur
ds. Gerard Krol over 'Humor in de Bijbel: van levensbelang'

Het Joodse volk heeft een kenmerk in de loop van haar geschiedenis steeds behouden, namelijk de humor. Heel de Bijbel is daarvan doortrokken. Het gaat daarbij niet om domme grappen of platte grollen, maar juist om de ernst van het leven. Het bekende Amsterdamse woord ‘een geintje’ stamt van het Hebreeuwse woord ‘gein’, dat in de Bijbel bijna altijd met ‘genade’ wordt vertaald. Humor gaat om de juiste verhouding in vreugde en ernst voor de Heere God te kunnen vinden. De Bijbel is daar zo vol van dat het werkelijk van levensbelang is.

donderdag 6 augustus om 19.30 uur
ds. Oscar Lohuis over 'Redenen om Israël te steunen'

Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat Gods bijzondere uitverkiezing van Israël niet ongedaan is gemaakt sinds Jezus Christus in deze wereld is gekomen. Paulus zegt in Romeinen 11:28 ‘Zij zijn wat de verkiezing betreft…’. Er staat niet: ‘Zij waren wat de verkiezing betrof…’. Dit hoofdstuk bepaalt ons erbij dat het voor de gemeente van Christus heel belangrijk is om nederig te zijn ten opzichte van Israël. We vinden hier minstens zes redenen om Israël te steunen. Een zorgvuldig kijken naar Romeinen 11:11-36 heeft al bij heel veel christenen geleid tot een geheel nieuwe houding ten opzichte van het Joodse volk.

vrijdag 7 augustus om 19.30 uur
ds. Kees van Velzen over 'Jeremia 31: Waarom Gods trouw aan Israël zo belangrijk is'

Jeremia 31 is een prachtig hoofdstuk dat spreekt over Gods trouw aan Israël. Het bevat onder meer de opdracht om wereldwijd te getuigen van Gods trouw aan Israël, waarvan God verderop in het hoofdstuk duidelijk maakt dat die voor eeuwig is. Ds. Kees van Velzen legt uit waarom Gods trouw aan Israël een onmisbaar onderdeel is van het evangelie en hoe het ons kan helpen om in verwarrende tijden op God te blijven vertrouwen.

Bekijk meer video's

op ons YouTube-kanaal