Sluiten

Zoeken.

'Verlos Uw volk, Uw Israël'

Door Geert-Jan van der Spek - 

17 december 2021

Verlos uw volk uw Israel

In deze tijd staat bij ons een kerstspeellijst op repeat. Het lied ‘O kom o kom Immanuel’ wordt zoveel gecoverd dat het altijd wel een paar keer langs komt.

Deze uitvoering van Sela vind ik zelf prachtig:

De bekende tekst luidt:

O kom, o kom, Immanuël,
Verlos Uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft Uw Naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

Het verlangen naar Immanuel is groot vóór de komst van Jezus. Jesaja beloofde Israël ooit dat de Heere Zelf een teken zal geven: een maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Profeten

En op zoveel andere plaatsen laten de profeten weten dat er Iemand komt die Israël gaat verlossen en oorlogen gaat stoppen: De stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. WANT een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. (Jesaja 9)

Gebed voor verlossing

Anna is bijvoorbeeld iemand die sprak over de Messias met iedereen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten (Luk. 2:37-38). En Zacharias, die het gebed voor Israëls verlossing vaak gebeden heeft, roept uit: God heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, NAMELIJK verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten.

God is Immanuel geworden

God is inderdaad Immanuel geworden. Hij is in Jezus letterlijk in Israëls midden komen wonen. Is Israëls gebed voor verlossing in vervulling gegaan met Jezus? Niet zoals ze zelf voor ogen hadden. Jezus heeft Israël en de gelovigen verlost van alle geestelijke machten die ons gevangen hielden.

En toch geloof ik dat alle profetieën over verlossing en het komende vrederijk volledig in vervulling zullen gaan als Jezus straks voor de tweede keer komt. Daarom zing en bid ik graag mee met dit lied:

O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft Uw Naam, o Heer!

GJ van der Spek

De auteur

Geert-Jan van der Spek

Geert-Jan studeerde Theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Tijdens een studiereis naar Israël raakte hij onder de indruk van het land, de mensen en hun geloof.

Doneren
Abonneren
Agenda