Adventbijeenkomst 2021

Op vrijdag 17 december kunt u weer onze online adventbijeenkomst meemaken. Het thema is 'Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst'.

Bekijk programma of doneer

Wilt u graag meezingen met de liederen en het programma volgen? Download het programma via de knop hieronder!

Gebruik de oranje knop om te doneren voor de kerstpakkettenactie.

Kijkt u uit naar de komst van de Messias? Wilt u graag samen met andere Israëlvrienden stilstaan bij de heerlijke verwachting van Zijn Koninkrijk? Christenen voor Israël organiseert elk jaar een Adventbijeenkomst, om samen de hoop en verwachting van de wederkomst van Christus uit te spreken. De Adventbijeenkomst is de langstlopende activiteit van Christenen voor Israël die jaarlijks terugkeert. Het herstel van Israël kan niet los gezien worden van de naderende wederkomst van Jezus.

Dit jaar kunt u het programma weer online meemaken! Het wordt een sfeervolle uitzending vanuit de Bovenkerk van Kampen, gevuld met bekende Advents- en Kerstliederen.

Muzikale medewerking wordt verleend door:

  • André van Vliet (orgel)
  • Jan Lenselink (piano)
  • Noortje van Middelkoop (panfluit en accordeon)
  • Zanggroep CRK Voices o.l.v. dirigent Jan Quintus Zwart
  • soliste Jolien Zoeteweij

De overdenkingen worden verzorgd door ds. Henk Poot.

De online Adventbijeenkomst 2021 is op vrijdag 17 december om 19.30 uur. De herhaling is op zaterdag 18 december om 13.00 uur!